Bengt Hellgren

Översatta verk – böcker

Eduardo Galeano (Las venas abiertas de América Latina, 1971)
Prisma 1976; övers. Bengt Hellgren
Detta är sedan många år tillbaka en verklig "klassiker" när det gäller att förstå Latinamerikas ekonomiska och politiska historia. Eva Stenvång