Bo Rudin

Översatta verk – böcker

Wessel Ebersohn (A lonely place to die, 1982)
Ordfront 1983; övers. Bo Rudin
Fängelsepsykologen Yudel Gordon är problemlösaren i flera av Ebersohns samhällskritiska detektivromaner. I Svart offer ger sig Gordon av per mjölktåg till en liten håla på högslätten för att...