Chen Ran

* 1962

Chen Ran är född 1962 och lever i Beijing. Som ung studerade hon musik. Hon började skriva i 20-årsåldern och var först ganska okänd, för att sedan under början av 1990-talet bli mycket uppmärksammad för sina noveller. Flera av dem har också filmatiserats. Hennes skrivande har ofta karaktäriserats som "individualistiskt" eftersom hon hör till en grupp författare som istället för att beskriva olika samhällsfenomen eller historiska skeenden snarare speglar olika psykologiska tillstånd och koncentrerar sig på mycket personliga erfarenheter och känslor.

De kvinnor som är huvudpersoner i Chen Rans noveller är ofta ensamma, tillbakadragna och udda medan tonen i språket både är drömsk och obehaglig. Ofta handlar berättelserna och problematiska sexuella relationer mellan män och kvinnor, något som har fått många - framför allt manliga - kritiker att analysera hennes skrivande i psykoanalytiska termer.

Anna Gustafsson Chen

Bibliografi – böcker

En rad omvälvande händelser har drivit Ni Niuniu till ett psykiskt sammanbrott. Nu samlar hon sina tankar på papper för att förstå vad som har hänt. Anteckningarna blir till en berättelse om kärlek...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.