Dunya Mikhail

* 1965 i Bagdad

Med en examen i engelsk litteratur från Bagdads universitet flydde hon 1990 till USA efter hot och Irak trakasserier frän Saddams regim. Hon bor för närvarande i Michigan där hon undervisar i arabiska vid Michigan State University.

Redan i debuten med Mazamir al-ghiyab (Lovsånger till frånvaron) från 1993 stod det klart var utgångspunkten för Dunya Mikhails dikt finns: i de direkta erfarenheterna, långt från retorikens språk.

Yawmiyyat mawja khriya al bahr (Dagbok av en våg långt utanför havet, 1995) och  ´Ala washk al-musiqa (Nära musiken, 1997) forsatte hon i den prosalyriska tradition som poeten Sargon Boulos kan sägas ha infört i den irakiska och arabiska samtida poesin. Med den fjärde diktsamlingen, al-Harb ta´mal bi-jidd (Kriget arbetar hårt) som kom 2001, befäste Dunya Mikhail sin litterära position med det enkla och vardagliga tilltal som är hennes, och som står i motsats tilll krigets språk. Samma år tilldelades hon FN:s Human Rights Award fro Freedom of Writing.

Det egyptiska kulturdepartementet samlade i år ett stort urval av Dunya Mikhails dikter i en utgåva som de här publicerade dikterna är valda ur.

(Karavan 2015;4, s. 40)

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.