Elisabeth Fredholm

Jag översätter skönlitteratur och facklitteratur från engelska till svenska sedan tjugofem år och arbetar även med språkgranskning och korrekturläsning. Jag levererar väl genomarbetade manus i god tid.
Jag väljer att presentera mig närmare genom några recensionsutdrag:
Om Tatiana de Rosnays Huset du älskade: "... den smidiga översättningen" (Ingrid Elam i DN, 11 oktober 2011)
Om Peter Loveseys Rosor till en död: "Den är dessutom otroligt lättläst. Ord och meningar liksom flyter fram i stilla mak, ungefär som en barkbåt i en trögt rinnande sommarå." (Henry Lundmark i Norra Västerbotten, 17 juni 2000)
Om Peter Loveseys Bertie och de sju liken: "Vi bjuds också på en förträfflig översättning av Elisabet Fredholm, som t.o.m. nästan genomgående lyckats göra engelska ordlekar njutbara på svenska." (Jan Mårtensson i Sydsvenska Dagbladet, 30 maj 1992)

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Farahad Zama (The marriage bureau for rich people)
Mr Ali är nybliven pensionär och bestämmer sig för att starta en äktenskapsförmedling. Hans kloka fru anställer en flicka, Aruna, som assistent. Med klokhet, sunt förnuft och fenomenal förmåga att få...
Waris Dirie (Desert Dawn, 2002)
Detta är inte bara en kommersiell fortsättning på en bestseller utan en ny, intressant läsupplevelse. Denna gång berättar Waris Dirie för amerikanskan Jeanne D...