Gidon Avraham

Gidon Avraham och Linguistrator AB Svenska/SwedishMest erfarenhet har jag som facköversättare och översättare av skönlitteratur. Främst har jag översatt till svenska och hebreiska, från hebreiska, svenska och engelska. Som medlem i Öc, ST och SFÖ har jag med åren hunnit översätta och formge ett antal tidskrifter och böcker. Några av böckerna har producerats med hjälp av min fru, Kerstin, som är översättare och dyslexipedagog. Ett exempel är boken Europas kungahus. Där åtog jag mig ett omfattande layoutarbete för att redigering av vår egen översättning inte skulle bli lidande. Ett annat exempel är boken Upptäck dina tidigare liv som vi tillsammans översatte från engelska. Även här fick jag lämna över ett heloriginal. En lista av de titlar jag har översatt finns längre ner på sidan. Illustration kan också ingå. Exempel på tidigare kombinerade form- och textuppdrag. Ser fram emot nya kontakter! Gidon Avraham Filosofie doktor i semitiska språk. Medlem av SFÖ, Sveriges facköversättarförening. English Linguistrator AB, Gidon and Kerstin Avraham, have produced quality translations and some books for companies and publishing houses, mainly in Sweden. We translate, illustrate and design information containing legal texts, as well as fiction, from Hebrew, English and Swedish, into Hebrew and Swedish. Among the translated titles below, literature by Amos Oz and David Grossman are to be mentioned.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

David Grossman (Baguf ani mevinah)
Bonniers 2009; övers. Gidon Avraham
Det sker något mellan den som berättar och den som hör på. Det är det gemensamma temat för David Grossmans två långnoveller i Berätta för mig. Den första utspelar sig mellan en man och hans svägerska...