Guillermo Cabrera Infante

* 22 april 1929 i Gibara, Kuba † 21 februari 2005 i London, Storbritannien

Guillermo Cabrera Infante sympatiserade till en början med revolutionen men tog senare avstånd ifrån den och lämnade Kuba. Han hade då under några år varit kulturattaché i Bryssel. Han är sedan 1965 bosatt i London.

Cabrera Infante växte upp under fattiga förhållanden i Gibara i Orienteprovinsen. 1941 flyttade familjen till huvudstaden i hopp om en bättre tillvaro där. I Havanna kom han tack vare sin skrivartalang så småningom in på den journalistiska banan och började även författa noveller.

Hans debutbok, novellsamlingen Así en la paz como en la guerra (1960) innehåller berättelser som när de publicerades på 50-talet i olika tidskrifter väckte diktatorn Batistas vrede. Under Batistas tid satt han också i fängelse. 1964 skrev han den betydelsefulla romanen Tres tristes tigres.

Cabrera Infante är också filmfantast. Han grundade Cinemateca de Cuba 1951 och hans filmintresse märks t ex i essän Un oficio del siglo XX (1963), Arcadia todas las noches (1978) och Cine o sardina (1997). Han skriver också filmkritik.

1979 utkom den delvis självbiografiska romanen La Habana para un infante difunto. 1985 utgav han en roman skriven på engelska, Holy smoke. 1993 utkom Mea Cuba. Ett annat verk från 90-talet är El libro de las ciudades (1999).

Cabrera Infante skriver med en god portion humor - och förväntar sig att läsarna ska ha detsamma.

Litterära priser 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.