Åsa Styrman

Även känd som: Åsa Narath-Styrman, Åsa Österman

Översatta verk – böcker

Moema Viezzer, Domitila Barrios de Chungara (Si me permiten hablar..., 0)
Det är ett fängslande dokument, där gruvarbetarhustrun Domitila Barrios deChungara berättar om sitt liv vid gruvan Siglo XX. I boken, som kan läsas som vilken roman som helst...
Pablo Neruda (Canto General, 1950)
Cavefors 1970; övers. Åsa Styrman
Nerudas stora verk om Amerikas historia och den dramatiska verklighet som präglat kontinenten. Canto General berättar om erövringens tid, om befrielsekrig och uppror, om generaler och...
Miguel Otero Silva (Casas muertas, 1955)
Tiden 1964; övers. Åsa Styrman
Romanen skildrar en liten stad i förfall, härjad av febrar som tar död på befolkningen. Här växer den vackra Carmen Rosa upp och inleder en enveten kamp mot förfallet och pessimismen. Eva Stenvång
Kateb Yacine (Nedjma)
Tiden 1962; övers. Åsa Styrman
Denna roman åstadkom en jordbävning i den unga algeriska litteraturen. Den kastar snabbt mellan prosa, poesi och dramatisk dialog, mellan dåtid och nutid och olika berä...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.