Jorge Zalamea

* 8 mars 1905 i Bogotá, Colombia † 10 maj 1969 i Bogotá, Colombia

Jorge Zalamea skrev det mesta: romaner, noveller, poesi, teaterpjäser och essäer. Han växte upp i huvudstaden Bogotá och fanns tidigt med i litterära kretsar. Tillsammans med en rad andra författare stod han bakom tidskriften Los Nuevos som utkom med fem nummer under 1925. Visserligen var numren få, men tidskriften fick betydelse då den markerade en brytning mot den romantiska och provinsiella litteratur som länge varit förhärskande.

Under 30-talet anslöt sig Zalamea till de socialt enagerade författare som verkade för samhällsförändringar.

Bland hans bästa böcker kan nämnas La metamorfosis de su Excelencia (1949) och El sueño de las escalinatas (1964). I antologin Latinamerikansk berättarkonst (1964) finns ett utdrag ur den satiriska prosadikten Den store Burundún-Burundá är död (El gran Burundún-Burundá es muerte, 1954) i översättning av Åsa Styrman.

Externa länkar