Canto General, del I och II

Översättare:
Original: Canto General (1950)
Poesi Chile

Nerudas stora verk om Amerikas historia och den dramatiska verklighet som präglat kontinenten. Canto General berättar om erövringens tid, om befrielsekrig och uppror, om generaler och proletärer och inte minst indianerna. I bakgrunden finns hela tiden den storslagna naturen.

I Jöran Mjöbergs bok Latinamerikanska författare (1988) finns ett läsvärt kapitel om denna bok: "Canto General: kontinentens historia genom marxistiska glasögon".

Eva Stenvång