Gunnar Svensson

Översatta verk – böcker

Ett urval vietnamesiska sagor, gjort av den jugoslaviska folklivsforskaren Branko Rudolf. Där hittar man kända sagotema som Askungen (Tam och Cam) i asiatisk miljö och form. Sagorna...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.