Han Shaogong

* 1 januari 1953 i Hunan, Kina

Han Shaogong, född 1953, är en av Kinas främsta författare och mångfaldigt prisbelönad. Han utgår gärna från traditionell kinesisk kultur men lånar lika ofta västerländska litterära tekniker.
Förlagsinformation

Citat 

De har hela tiden strävat efter att så snabbt som möjligt bygga ett starkt, modernt land. Först valde de Sovjetunionen som förebild och ägnade sig åt extrem revolutionär omvandling under några årtionden; sedan började de se upp till USA istället och har nu ägnat några årtionden åt extrem kapitalism. På ytan verkar dessa två extremer vara helt väsensskilda, men de inneboende idéerna om framsteg, utveckling, materialism och så vidare sammanfaller i själva verket helt och hållet, och utgör en fortsättning på den sekulariseringstradition som finns i den lokala kulturen.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Därför har det materiella välståndet ökat, och industrialiseringen och urbaniseringen skett oerhört snabbt, samtidigt som enorma kulturella och andliga problem har lämnats helt olösta eller till och med förvärrats. Som författare är det min plikt att försöka förstå och uttrycka dessa komplicerade psykologiska processer, att se hur den mänskliga naturens och kulturens fotoplåtar reagerar på verklighetens projektioner - till exempel i en liten by.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Jag önskar att jag, så fort jag blev klar med ett verk, kunde glömma det, kritisera det och förråda det, att jag kunde frigöra mig från mina skrivarvanor och utan bekymmer hitta tillbaka till ett nybörjartillstånd, till startpunken, hamna på noll igen och börja om. Det är förstås inte särskilt enkelt.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Livserfarenheter, kulturella vanor, invanda sätt att tänka och känna ligger dolda i våra kroppar likt blodet i våra ådror och begränsar våra handlingsmöjligheter. Att skriva Maqiao var som att gå in i ett kärleksförhållande.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Men jag skulle bli ganska glad om jag läste om romanen och upptäckte att den kändes främmande eller tänkte att man måste ha tagit miste på författarens namn. Med andra ord hoppas jag på att kunde förändra mig så mycket som möjligt. Det är som att önska sig flera liv under detta enda.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Men om jag ska vara ärlig läser jag inte särskilt mycket skönlitteratur nu för tiden. Kanske stämmer det kinesiska ordspråket "Om man äter litet så smakar det bättre". Jag är rädd att jag ska förstöra aptiten om jag läser för mycket. Så de senaste åren har jag ägnat en hel del tid åt att studera klassisk grekisk och kinesisk filosofi, lingvistik, geografi, historia och annat som kanske inte verkar ha så mycket med skönlitteratur att göra. Om denna läsning har påverkat mitt skrivande vet jag inte.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Men de senaste åren har de elektroniska medierna och kommersialiseringen byggt upp ett kombinerat tryck som gjort många författare förtvivlade. Rent allmänt kan man säga att den kinesiska litteraturen just nu är litet trött och uppgiven. Erfarenhetsbenet är långt och kulturbenet kort - fortsätter det så blir det svårt att vandra särskilt långt. Men det utesluter inte att det finns enstaka ljusglimtar här och där.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Belästa personer kan också mörda, försnilla och bedra. Därför ska vi inte ha alltför stora förhoppningar om att litteraturen ska förbättra politiken eller moralen. Men på ett undermedvetet plan - när det gäller att skapa, bygga upp och förmedla olika känslor - kan den vara en mycket mäktig "osynlig hand".
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Många kineser har en stark hembygdskänsla, kanske för att de har läst eller lyssnat till alldeles för många dikter som talar om hemlängtan. Många välutbildade kvinnor lider av kärlekssorger, kanske för att de har läst för många kärleksromaner eller sett för många romantiska filmer och därför förväntar sig samma renhet och romantik i verkliga livet som i de texter författarna har satt ihop.
Ur [[Intervju med Han Shaogong]]

Bibliografi – böcker

Maqiao cidian
Under kulturrevolutionen i Kina skickades miljontals "stadsungdomar" ut på landsbygden i ett försök att skapa ett klasslöst samhälle. Berättaren i Han Shaogongs roman är en av dem. I den lilla byn...