Hans Nordmark

Översatta verk – böcker

Anita Amirrezvani (The blood of flowers)
Forum 2008; övers. Hans Nordmark
Det är 1620-talet. I en liten persisk by bor en 14-årig flicka med sina föräldrar. När fadern plötsligt dör flyttar flickan och modern till släktingar i den myllrande, exotiska staden Esfahan. Av sin...