Hiromi Itō

* 1955

Hiromi Itō från Tokyo, slog igenom stort i hemlandet i slutet av 70- och början av 80-talet med ett antal dramatiska, politiska, uppseendeväckande diktsamlingar som förändrade synen på skrivande i Japan. Poeten Kido Shuri har beskrivit detta såhär: ”The appearance of Itō Hiromi, a figure that one might best call a ’shamaness of poetry’, was an enormous event in ’post-postwar poetry’. Her physiological sensitivity and writing style, which cannot be captured within any existing framework, became the igniting force behind the subsequent flourishing of ’women’s poetry’.” Hon har kallats ”en poesins gudinna”; djupt originell, inte sällan användande en barnslig vokabulär, ibland kroppsligen och språkligen vulgär, ofta belysande moderskapet (hon har tre döttrar) och sexualiteten, parallellt med en politiskt aktivistisk poetisk kamp för kvinnors frigörelse.

Bland hennes mest betydande verk kan nämnas On Territory (två volymer, 1985 & 1987). I slutet av 80-talet började hon att återkommande resa till Kalifornien, där hon fördjupade sitt intresse för Native American poetry. 1997 flyttade hon slutligen dit permanent och bor idag i Encinitas, en småstad utanför San Diego (där hon undervisar vid universitetet), tillsammans med sin nuvarande partner den engelske konstnären Harold Cohen. Hon har kommit att alltmer intressera sig för frågor kring migration, isolation och etniskt utanförskap, samt dettas språkliga påverkan. Det senare författarskapets främsta poetiska verk är Wild Grass on a Riverbank 2005. Hon är rikligt prisbelönad.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Under 70- och 80-talen gjorde sig Hiromi Itō ett namn för sin feministiska poesi. Hon tog upp ämnen som den japanska dikten aldrig tidigare rört vid, inte minst moderns ambivalens...