Husayn ibn Mansúr al-Halláj

Även känd som: al-Ḥallāj, al-Husayn ibn Manṣūr, Abū al-Mughīth al-Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāj, Ḥusayn ibn Manṣūr al-Ḥallāj, Ḥallāǧ, al-Ḥusain ibn Manṣūr * 858 i Fars, Iran † 922 i Bagdad, Irak

Den sufiske mystikern Husayn ibn Mansur al-Hallaj avrättades den 26 mars 922 i Bagdad anklagad för kätteri.  Hans frispråkighet blev för mycket för den tidens makthavare.  I fängelset skrev Hallaj två av sina centrala verk Kitáb al-Tawásín ("Tawásíns bok") och Bustán al-ma‘rifa ("Kunskapens trädgård").  De anses tillhöra inte bara den arabiska spiritualitetens klassiker utan även vårt andliga världsarv och är lika angelägna i våra dagar som då de skrevs.

Förlagsinformation

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Det är farligt att tänka annorlunda. Det märks inte minst i Sverige idag då hat och hot frodas i sociala medier, medan konformism styr den politiska och kulturella debatten. D...