Hesham Bahari

* 1954

Hesham Bahari är författare, översättare och förläggare.
Han föddes i en liten bergsby öster om Beirut i Libanon, och har bl.a. gått i fransk skola i Kairo. 16 år gammal lämnade han Mellanöstern och till Sverige flyttade han 1976. Efter lingvistikstudier i Lund grundade han förlaget Alhambra, som introducerat många arabiskspråkiga författare och flera klassiker på svenska.

 

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Alhambra 2006; övers.
Irrande mellan kontinenter söker en ung man efter sanningen. Kompassnålen darrar betänkligt men pekar mot norr. I en röd liten stuga i Sverige sitter han sen, skenbart trygg, och...
Alhambra 1988; övers.
Romanen utspelar sig mellan krigets Mellanöstern och Vilsetoftas töckniga tillvaro. Förlagsinformation

Översatta verk – böcker

Husayn ibn Mansúr al-Halláj
Det är farligt att tänka annorlunda. Det märks inte minst i Sverige idag då hat och hot frodas i sociala medier, medan konformism styr den politiska och kulturella debatten. D...
Khairi Shalabi (Rihlat al-turshagi al-halwagi)
Alhambra 2021; övers. Hesham Bahari
"Pickles- och godisförsäljarens tidsresor" är en historisk satir över Egyptens öde att alltid styras "utifrån", där huvudgestal ten, Ibn...
Khairi Shalabi
Året är 1954 och Muslimska brödraskapet, som anklagas för mordförsök på president Nasser i Alexandria, kommer snart att massarresteras av militärregimen....
Adonis
Alhambra 2017; övers. Hesham Bahari
Boken - platsens gårdag nu är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes vandring i Den gudomliga komedin.  Men olikt Dante väljer Adonis...
Muhammad Abd al-Wali (San'a - Madina maftuha)
I krig händer det ofta att en regering förklarar sin huvudstad vara en ”öppen stad”. Det innebär att man har uppgett varje anspråk på att försvara...
Adonis
Alhambra 2014; övers. Hesham Bahari
Boken - platsens gårdag nu är en poesins resa genom den arabiska historien, en resa som påminner om Dantes vandring i Den gudomliga komedin. Men olikt Dante väljer Adonis att...
Adonis
"Att läsa Adonis verk är som att ge sig ut på en väldig seglats, vars slutmål är omöjligt att förutse. Från bok till bok försöker den j...
Adonis (Al-Kitáb, ams al-makán al-án, 1995)
Alhambra 2005; övers. Hesham Bahari
"Boken" är ett väldigt diktverk, som antagligen kommer att betraktas som kulmen i Adonis produktion. Den är uppseendeväckande inte bara genom sitt omfång - denna f...
Muhammed Shukri
I Rifbergen råder hungersnöd och torka. Författaren växer upp i djupaste misär i en familj med en våldsam fader och en ständigt kämpande moder. För att...
Nabil Naoum (Asheq-al-Muhadith, 1984)
Detta är en samling egenartade noveller av en författare som inte tidigare översatts till svenska. De tilldrar sig alla i Egypten, de flesta i nutiden, men miljöerna skiftar fr...
Adonis (Al-Shifiiryya al-fiArabiyya, 1985)
Boken innehåller fyra föreläsningar om arabisk poesi som Adonis höll vid Collège de France 1984. De behandlar den muntliga förislamiska poesin, inflytandet från...
Emile Habiby (al-Waqa'i al-agiba fi-'htifa Said Abi-'n-Nahs al-Mutasa'il, 1974)
Sa'id peptimisten är en palestinsk Candide, Don Quijote eller Svejk, dum som en åsna och listig som en räka, som genom sina ihärdiga ansträngningar att ständigt...
Adonis (Agani Mihjar ad-Dimasqi, 1961)
"Sånger av Mihyar från Damaskus" betraktades fram till jättearbetet "Boken" nyligen som Adonis mest betydande diktverk, även erkänt av hans belackare,...
Mahmoud Darwish
Urvalet speglar delvis stämningarna efter den israeliska invasionen av Libanon 1982, som ledde till att tusentals palestinier tvingades lämna Beirut. En av dem var Mahmud Darwish, fast hans enda...
Ghalib Halasa (al-khamassin, 1975)
Al-khamasin (originalets namn, som egentligen betyder "femtiodagarsperioden") är namnet på den speciella heta sydvind som blåser över Egypten vissa dagar under månaderna april och maj. Den är laddad...
Naguib Mahfouz (as-Summan wal-harif)
Efter militärens maktövertagande i Egypten 1952 fick en rad politiker och statstjänstemän sina gärningar granskade av revolutionstribunaler. Romanens huvudperson Isa ad-...
Naguib Mahfouz (Thartharah fawqa-al-Nil, 1966)
Ett av de mest omtalade verken i den moderna arabiska litteraturen, inte minst för att författaren i allegorins form förutspår sexdagarskriget och dess katastrofala följder...
Naguib Mahfouz (Miramar, 1967)
Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i Alexandria strax efter Nassers revolution 1952.På pensionatet samlas fem manliga gäster som representerar...
Naguib Mahfouz (Hadratu-l-muhtaram, 1975)
Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ?och förverkliga sig själv i tj...
Adonis
Bakhåll 1987; övers. Hesham Bahari
Samlingen innehåller dikter från tre faser i Adonis skrivande, med cirka tio år emellan. Man skönjer grunddragen i hans symbolik, det öppna flödande såret och...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.