Carl G Liungman

Har översatt ca 200 böcker, mest fackböcker, men också ett femtiotal biografier, romaner och deckare. Tecknade vuxenserier är en annan genre jag har sysslat mycket med. Av fackböckerna har en del varit universitetsläroböcker i ekonomi och psykologi.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Muhammed Shukri
I Rifbergen råder hungersnöd och torka. Författaren växer upp i djupaste misär i en familj med en våldsam fader och en ständigt kämpande moder. För att...