En introduktion till arabisk poetik

Original: Al-Shifiiryya al-fiArabiyya (1985)
Litteraturhistoria Syrien

Boken innehåller fyra föreläsningar om arabisk poesi som Adonis höll vid Collège de France 1984. De behandlar den muntliga förislamiska poesin, inflytandet från Koranen, den klassiska poesins fritänkare och mystiker, samt slutligen moderniteten som en tidlös företeelse i revolt mot ortodoxi och traditionalism, d v s huvudtemana i hans doktorsavhandling om "Det fasta och det rörliga i arabisk kultur" från 1978.

Marina Stagh