Den förälskade stenens tid

Översättare:
Poesi Syrien

Samlingen innehåller dikter från tre faser i Adonis skrivande, med cirka tio år emellan. Man skönjer grunddragen i hans symbolik, det öppna flödande såret och det förstenade ärret, vikten att dö och förkasta för att födas och skapa nytt, tonvikten vid det intuitiva, att som Rimbaud bringa alla sina sinnen i oordning för att bli Seende, att borra under tingens yta för att nå det okända och benämna det.

Marina Stagh

Anmärkning 

Dikter i urval från 1955-79