Ulla Ericson

Översatta verk – böcker

Mohamed M. Tawfik
För att komma undan underrättelseagenterna som är ute efter att likvidera honom, hyr Cerebellum, en egyptisk vetenskapsman med ett förflutet förknippat med det irakiska k...
Zeina Ghandour (The honey)
Alhambra 2001; övers. Ulla Ericson
Denna poetiska roman, Ghandours veterligen enda hittills, är till omfånget liten men rymmer många bottnar, kanske någon för mycket. Den är indelad i fem kapitel, som...
Naguib Mahfouz
Alhambra 2000; övers. Ulla Ericson
Echnaton, sanningssökaren, berättar nobelpristagaren Naguib Mahfouz med märklig insikt historien om den "kätterske" farao vars omstörtande och omstridda bana har en...
Hanan al-Shaykh (Baríd Bayrút, 1992)
Alhambra 1997; övers. Ulla Ericson
Denna roman heter egentligen "Brev från Beirut", något som bättre visar dess uppbyggnad. De tio kapitlen består av brev författarinnan, Asmahan, skriver till olika adressater om tillvaron i...
Jean Gibran, Kahlil Gibran (Kahlil Gibran, his life and work, 1981)
Alhambra 1994; övers. Ulla Ericson
Denna fylliga biografi över Kahlil Gibran, skriven av hans kusinbarn och namne och dennes hustru, är också en berättelse om USA kring sekelskiftet och de idealistiska amerikaner som tog en ung...
Emile Habiby (al-Waqa'i al-agiba fi-'htifa Said Abi-'n-Nahs al-Mutasa'il, 1974)
Sa'id peptimisten är en palestinsk Candide, Don Quijote eller Svejk, dum som en åsna och listig som en räka, som genom sina ihärdiga ansträngningar att ständigt...
Naguib Mahfouz (as-Summan wal-harif)
Efter militärens maktövertagande i Egypten 1952 fick en rad politiker och statstjänstemän sina gärningar granskade av revolutionstribunaler. Romanens huvudperson Isa ad-...
Naguib Mahfouz (Miramar, 1967)
Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i Alexandria strax efter Nassers revolution 1952.På pensionatet samlas fem manliga gäster som representerar...
Naguib Mahfouz (Hadratu-l-muhtaram, 1975)
Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ?och förverkliga sig själv i tj...