Zeina Ghandour

* 1966

Zeina Ghandour är av libanesisk-palestinskt ursprung och växte upp i Beirut. Men redan i tidig skolålder flyttade hon med sina föräldrar till London. Där har hon sedan dess stannat och är numera brittisk medborgare. Hon har studerat juridik vid universitetet i Kent och är Master of Laws i islamisk och judisk rätt. Hon skriver på en doktorsavhandling om traditionell lösning av tvister i Palestina och Libanon. Samtidigt arbetar hon med asylärenden på advokatbyråer och har på uppdrag av internationella organisationer tjänstgjort som valobservatör i en lång rad länder. I Palestina deltog hon under två år i projekt rörande mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Hon har inom ramen för ett annat projekt intervjuat kvarlevande som berättat om det arabiska upproret i Palestina 1936-39.

Ingvar Rydberg

Bibliografi – böcker

The honey
Alhambra 2001; övers. Ulla Ericson
Denna poetiska roman, Ghandours veterligen enda hittills, är till omfånget liten men rymmer många bottnar, kanske någon för mycket. Den är indelad i fem kapitel, som...