Respektable herrn

Översättare:
Original: Hadratu-l-muhtaram (1975)
Romaner Egypten

Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ?och förverkliga sig själv i tjänst hos det heliga instrument som kallades Staten?. För att nå positionen som generaldirektör med excellenstitel offrar han varje möjlighet till ett normalt liv, sviker han varje kärlek och vänskap. Det han inte har i bakgrund och förbindelser måste han ersätta med hårt arbete, smicker och inställsamhet. Outtröttligt segar han sig upp genom lönegraderna medan ryggen kröks och håret allt mer tunnas ut på hjässan. När han slutligen når målet för sin heliga strävan är han berövad allt utom sitt självförakt.

Barbro Norström Ridaeus