Miramar

Översättare:
Original: Miramar (1967)
Romaner Egypten

Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i Alexandria strax efter Nassers revolution 1952.På pensionatet samlas fem manliga gäster som representerar varsin politisk ståndpunkt. I monologform med lätt förskjutet perspektiv skildrar var och en de händelser som slutligen utmynnar i våld och mord. Det är inga ädlare känslor som avslöjas i dessa monologer där cynism, opportunism och girighet tycks styra de flesta handlingar. I motsats till de depraverade männen står tjänsteflickan Zahra, en bondflicka från landet, som stolt, stark och oskuldsfull får representera det ursprungliga och äkta i det egyptiska samhället. Romanen, som blivit mycket populär i Egypten, har såväl filmats som dramatiserats för scenen.

Barbro Norström Ridaeus