Jean Gibran

Bibliografi – böcker

Kahlil Gibran, his life and work (1981)
Alhambra 1994; övers. Ulla Ericson
Denna fylliga biografi över Kahlil Gibran, skriven av hans kusinbarn och namne och dennes hustru, är också en berättelse om USA kring sekelskiftet och de idealistiska amerikaner som tog en ung...