Hösten och vaktlarna

Översättare:
Original: as-Summan wal-harif
Romaner Egypten

Efter militärens maktövertagande i Egypten 1952 fick en rad politiker och statstjänstemän sina gärningar granskade av revolutionstribunaler. Romanens huvudperson Isa ad-Dabbagh var en sådan person. Hans korrupta tjänsteutövning leder till avsked med blygsam pension. Tillvaron välts överända, men livet ger honom många möjligheter att börja om. Mahfouz porträtterar skickligt en människa som har svårt att hantera sin besvikelse.

Marina Stagh