Färre rosor

Urvalet speglar delvis stämningarna efter den israeliska invasionen av Libanon 1982, som ledde till att tusentals palestinier tvingades lämna Beirut. En av dem var Mahmud Darwish, fast hans enda vapen var ordet. Därav känslan, som han beskriver i en av dikterna, av att jorden krymper ihop till en trång passage, där man måste trä av sig sina lemmar för att kunna passera. Men Darwishs tragiska hjältar är passionerade älskare, som inte ger upp fast hemlandets dörr är stängd.
Marina Stagh

Anmärkning 

Ur diktsamlingarna Hisar li-Madaih al-Bahr 1983, Hiya Ughniya, Hiya Ughniya 1985 och Ward Aqall 1986