Det sprängda huset

Romanen utspelar sig mellan krigets Mellanöstern och Vilsetoftas töckniga tillvaro.

Förlagsinformation