Ghalib Halasa

* 1932 † 1989

Ghalib Halasa föddes i Jordanien i en familj tillhörig landets kristna minoritet. Han kom till Kairo på 50-talet för att läsa journalistik på Amerikanska universitetet och stannade där i över femton år. Han kom att verka som journalist även i Beirut och Damaskus i ett ständigt flackande för att undgå att hamna i fängelse för sin oppositionella aktivitet. 1982 lämnade han Beirut sjövägen med palestinierna efter den israeliska beskjutningen av staden. Sina sista år tillbringade han i Damaskus, där han i januari 1990 avled av en hjärtattack.

Han engagerade sig för de politiska fångarnas öde, palestinafrågan och den arabiska kvinnans frigörelse. Samtidigt uppvisade han en intim kännedom om beduinernas mentalitet och attityder, ett ämne som är överraskande ignorerat av moderna arabiska författare (Abd al-Rahman Munif är där det viktigaste undantaget). Bland det tiotal romaner som Halasa förutom noveller och essäer hann skriva är den tidiga berättelsen "Eldprovet" från 1964 den mest berömda. Romanen "Sandstormen", det enda verk av Halasa som översatts till svenska, måste han skriva om tre gånger, innan den kunde komma ut på ett litet underjordiskt förlag i Kairo i mitten på 70-talet, och då var boken ändå i censurerat skick.

Ingvar Rydberg

Bibliografi – böcker

al-khamassin (1975)
Al-khamasin (originalets namn, som egentligen betyder "femtiodagarsperioden") är namnet på den speciella heta sydvind som blåser över Egypten vissa dagar under månaderna april och maj. Den är laddad...