Sorl över Nilen

Original: Thartharah fawqa-al-Nil (1966)
Romaner Egypten

Ett av de mest omtalade verken i den moderna arabiska litteraturen, inte minst för att författaren i allegorins form förutspår sexdagarskriget och dess katastrofala följder för egyptiskt vidkommande. Romanen, som utkom 1966, handlar om en grupp intellektuella och det depraverade liv de om kvällarna för på en husbåt på Nilen mitt inne i Kairo. Mahfouz gör husbåten till en symbol för det egyptiska samhället med dess anpassliga intellektuella medan husbåtsvakten Abdoh, utan vilkens hängivna arbetete båten skulle sjunka, står som en bild för det exploaterade folket.

Barbro Norström Ridaeus