Ishmael Beah

* 23 november 1980 i Mattru Jong, Sierra Leone

Ishmael Beah kommer från en liten by i södra Sierra Leone. Tolv år gammal, efter många strapatser och ohyggliga upplevelser, tvångsrekryterades han till Sierra Leones krigsmakt i striderna mot rebellarmén, RUF. Där blev han kvar i tre år som fruktad barnsoldat tills han mot betalning "löses ut" av en UNICEF-representant.

17 år gammal kom han, som flykting, till USA. 2004 tog han examen från Oberlin College

Ishmael Beah är bosatt i New York och arbetar som rådgivare åt barnsektionen inom Human Rights Watch. I november 2007 blev han utsedd till officiell UNICEF-ambassadör.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

A long way gone : memoirs of a Boy Soldier
Prisma 2008; övers. Lars Ahlström
Med det blodiga diamantkriget i Sierra Leone i färskt minne kommer här historien som skildrar dess helvete från en barnsoldats perspektiv; Ishmael Beah var tolv år när han tvångsrekryterades till...