Lars Ahlström

Jag arbetar sedan 1994 som frilansande översättare och har översatt ett 60-tal böcker åt olika förlag. Ett antal noveller, essäer och en del poesi åt olika tidskrifter; exempelvis Allt om Böcker, Artes och Lyrikvännen. Jag har också översatt ett par pjäser som är uppsatta. En av Joyce Carol Oates och en av Steve Tesich Det har även blivit en del översättningar åt andra uppdragsgivare. Det rör sig bland annat om vårdmanualer åt geriatriken i Stockholm, abstract till databaser åt Spri och bruksanvisningar till ett par olika maskiner. Utöver detta så har jag gjort en del översättningar till engelska, främst katalogtexter och presentationsmaterial åt förlag och agenter. Men jag har även översatt datormanualer åt Karolinska Institutet och diverse pedagogiska texter åt universitet i Växjö. Sist men inte minst har jag översatt ett par svenska poeter, dessa har blivit publicerade i den amerikanska tidskriften Verse samt den internationella tidskriften Ars Interpres (arsint.com).

Översatta verk – böcker

Min Jin Lee
I en liten fiskeby i Yeongdo, Korea föds 1911 Sunja, den efterlängtade dottern till fattiga men stolta föräldrar. Men när Sunja blir gravid med en gift yakuza hotar hela...
Ishmael Beah (A long way gone : memoirs of a Boy Soldier)
Prisma 2008; övers. Lars Ahlström
Med det blodiga diamantkriget i Sierra Leone i färskt minne kommer här historien som skildrar dess helvete från en barnsoldats perspektiv; Ishmael Beah var tolv år när han tvångsrekryterades till...