José Emilio Pacheco

Även känd som: J.E. Pacheco * 30 juni 1939 i Mexico City, Mexiko † 26 januari 2014

José Emilio Pacheco är en mångsidig person, som skrivit både diktsamlingar, romaner, noveller och essäer. Han är också verksam som bl a redaktör, översättare och litteraturkritiker och har även varit lärare i spanskspråkig litteratur.

Pachecos första berättelse publicerades 1955 i en tidskrift. Den hette La sangre de Medusa och utkom i bearbetat skick i bokform 1990. 1963 gavs hans första diktsamling ut, Los elementos de la noche. 1967 utkom romanen Morirás lejos.

Merparten av hans böcker utkom på 70- och 80-talet, däribland diktsamlingen Fin de siglo y otros poemas (1984).

Pacheco kommer från Mexico City, där han som ung studerade rättsvetenskap, filosofi och litteratur.

Bibliografi – böcker

Las batallas en el desierto (1981)
Jag minns, jag minns inte. Så inleder Carlitos berättelsen om sin barndom i Mexico City. Genom minnesfragment återuppbygger han det kvarter, den stad, det land, som han växte...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.