Lars Krumlinde

Översatta verk – böcker

João Ubaldo Ribeiro (Sargento Getúlio, 1971)
En experimentell roman som berättar den tragikomiska historienom en sergeant som vägrar släppa den fånge han tidigare fått order om att föra till huvudstaden. Eva...
João Ubaldo Ribeiro (Viva o povo brasileiro, 1989)
En storslagen krönika om Brasiliens historia från 1600-taletoch framåt. Huvuddelen av boken utspelar sig på 1800-talet i delstaten Bahia. Eva Stenvång