João Ubaldo Ribeiro

* 23 januari 1941 i Itaparica, Bahia, Brasilien † 18 juli 2014

Författaren föddes på ön Itaparica utanför Salvador de Bahía, och började i unga år arbeta som journalist på Jornal do Bahia.

Hans första bok kom 1968, Setembro não tem sentido, och 1971 utgavs Sargento Getúlio (Sergeant Getúlio). Så småningom flyttade han till Los Angeles i USA, där han tog samhällsvetenskaplig examen vid University of Southern California.
Han arbetade därefter som lärare och journalist innan han bestämde sig för att bli författare på heltid. Han har bott utomlands långa tider, bl a i Portugal, El Salvador och Tyskland. Nu bor han åter i Brasilien och skriver bl a krönikor i en dagstidning i São Paulo.

Bland Ubaldo Ribeiros många böcker märks den omfångsrika romanen Viva o povo brasileiro (1989) som blivit en verklig storsäljare i Brasilien och även innebar hansinternationella genombrott.
Författaren sitter i den brasilianska akademin. Häpnadsväckande nog är två av de böcker som finns på svenska inte översatta från originalspråket.
Eva stenvång

Artiklar 

Örjan Sjögren: Berättare och undersökare. Halva Världens Litteartur 1995:4, S.22 Örjan Sjögren: Ubaldo Ribeiro om lättjan och synden. Halva Världens Litteratur 1999:2, S.41-42

Litterära priser 

Bibliografi – böcker

O Sorriso de Lagarto (1989)
En fascinerande, djupsinnig och samhällskritisk roman som beskriver passioner, biologiska fenomen, själsvåndor, sjukdomar, maktutövanden och manipulation på många...
Sargento Getúlio (1971)
En experimentell roman som berättar den tragikomiska historienom en sergeant som vägrar släppa den fånge han tidigare fått order om att föra till huvudstaden. Eva...
Viva o povo brasileiro (1989)
En storslagen krönika om Brasiliens historia från 1600-taletoch framåt. Huvuddelen av boken utspelar sig på 1800-talet i delstaten Bahia. Eva Stenvång

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.