Ödlans leende

Översättare:
Original: O Sorriso de Lagarto (1989)
Romaner Brasilien

En fascinerande, djupsinnig och samhällskritisk roman som beskriver passioner, biologiska fenomen, själsvåndor, sjukdomar, maktutövanden och manipulation på många plan - allt med utgångspunkt från livet på ön Itaparica utanför Bahia.
Dit kommer en cancersjuk minister med sin hustru för en tids konvalescens. Överklassens tillvaro står i bjärt kontrast till den fattigdom som endast tecknas i kulisserna men kanske just därför får desto skarpare konturer. Händelseutvecklingen fokuseras på förälskelsen mellan den vackra ministerhustrun och en ovanligt beläst fiskhandlare, men historien är betydligt djupare än så.
Eva Stenvång