Pär Bergman

Översatta verk – böcker

Cao Xueqin (Hongloumeng)
Atlantis 2011; övers. Pär Bergman
När "Stenåldern" börjar möts vi av en kraftigt avtrubbat Baoyu, fast i ett oönskat äktenskap och utan sin jadeamulett. Onda väsen agerar i Perspektivträdgården och tjuvar bryter sig in på...
Cao Xueqin
Atlantis 2010; övers. Pär Bergman
Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta? Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest? Mer än 60 procent av de...
Cao Xueqin
Atlantis 2009; övers. Pär Bergman
Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent...
Cao Xueqin
Atlantis 2007; övers. Pär Bergman
Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent...
Cao Xueqin
Atlantis 2005; övers. Pär Bergman
Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent...