Togara Muzanenhamo

* 1975 i Luzaka, Zambia

Född i Luzaka i Zambia, växte upp på familiens bondgård i Zimbabwe. Efter studier i Holland och Frankrike arbetade han bland annat som journalist, innan han nyligen övertog familjens lantbruk. Han har publicerat två diktsamlingar: Spirit Brides (2006) och Gurniguru (2014), båda utgivna av Carcanet Press.

Citat 

Jag vill lära känna poesins former för att kunna röra mig genom stilarna. Om jag inte kunde skriva en sonett- vad för slags poet skulle jag vara då?

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Roy Isaksson
Poesi. Förekommer i Karavan 2015:2.
Poesi från Zimbabwe i detta numer.