Vivek Shanbhag

Vivek Shanbhag bor i Bangalore och skriver på det sydindiska språket Kannada. Shanbhag är utbildad ingenjör, men har även arbetat som redaktör och utgivare av en litterär tidskrifter och redaktör för litteraturbilaga till den ledande dagstidningen på kannada. Han  har skrivit 5 novellsamlingar, 3 romaner och två pjäser . Flera av hans noveller har satts upp som pjäser och en har filmatiserats.
2016 deltog han i Unversity of Iowas International Writing Program.

red

Bibliografi – böcker

Ghachar Ghochar
En ung man sitter på Kaffehuset, där han varit alldeles för ofta under den senaste tiden. Kyparens närvaro ger honom en smula lugn då han har svårt att bringa klarhet...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Utdrag ur roman. Förekommer i Karavan 2018:3.