Appell Förlag

Utgivna böcker

Ghachar Ghochar
Vivek Shanbhag (Ghachar Ghochar , )
En ung man sitter på Kaffehuset, där han varit alldeles för ofta under den senaste tiden. Kyparens närvaro ger honom en smula lugn då han har svårt att bringa klarhet...