Bok, skrifter 2011-04-09 Fabians 1994 Brasilien
Boken är både en antologi och en beskrivning av den brasilianska litteraturens framväxt. 37 författare finns med i antologidelen, med noveller eller dikter: José Américo de A lmeida, Mario de Andrade, Cyro dos...
Bok, skrifter 2011-04-09 Föreningen Uruguay 1981 Latinamerika
Bok, skrifter 2011-04-09 Sigtuna bokhandel 1954 Latinamerika
Fem författare finns representerade: Jorge Luis Borges (Argentina), Francisco Coloane (Chile), Eduardo Mallea (Argentina), Manuel Mujica Laínez (Argentina) samt Horacio Quiroga (Uruguay). Korta författarpresentationer i inledningskapitlet. Eva...
Bok, skrifter 2011-04-09 Folket i bild 1962 Latinamerika
Följande fem poeter presenteras, i tolkning av Artur Lundkvist och Francisco J Úriz: Jorge Luis Borges (Argentina), Jorge Carrera Andrade (Ecuador), Alberto Hidalgo (Peru), Vicente Huidobro (Chile) och César Vallejo (Peru). Ett...
Bok, skrifter 2011-04-09 Norstedts 1963 Latinamerika
Antologin omfattar utdrag ur 38 författares verk, varav över 20 inte tidigare fanns översatta till svenska. Argentina: Jorge Luis Borges, Eduardo Mallea och Ezequiel Martínez Estrada. Bolivia: Augusto Céspedes. Brasilien: Joaquín Machado de Assis,...
Bok, skrifter 2011-04-09 Bonniers 1964 Latinamerika
Boken innehåller utdrag ur 18 författares verk, samt korta författarpresentationer. Följande finns representerade: Miguel Angel Asturias (Guatemala), Jorge Luis Borges (Argentina), Guillermo Cabrera Infante (Kuba), Luis Cardoza y Aragón (Guatemala...
Bok, skrifter 2011-04-09 Gidlunds 1968 Latinamerika
19 diktare från nio länder finns med i denna antologi, samtliga hittills inte översatta med hela verk: Rodolfo Alonso (Argentina), Raul Gustavo Aguirre (Argentina), Roque Dalton (El Salvador), Jorge Gaitán Durán (Colombia), Fayad Jamis (Kuba),...
Bok, skrifter 2011-04-09 Barrikaden 1982 Latinamerika
En antologi redigerad av Sergio Stuparich, som bodde i exil i Sverie en tid. Elisabeth Helms, Lasse Söderberg och Jan Sjögren svarar för översättningarna. Elva författare presenteras; av alla utom en finns separata verk utgivna. Följande finns med:...
Bok, skrifter 2011-04-09 Biblioteksförlaget 1983 Latinamerika
En skönlitterär gymnasieantologi med latinamerikanska författare. Ingår i serien Utomeuropeisk litteratur. Sammanställd av Inga Söderblom. Förutom en rad inledande kapitel som beskriver den litterära utvecklingen samt författarpresentationer ingår...
Bok, skrifter 2011-04-09 Arbetarkultur 1985 Latinamerika
Antologin innehåller ett 50-tal dikter skrivna av 32 centralamerikanska författare. Costa Rica: Laureano Albán, Jorge Debravo, Virginia Grütter. El Salvador: Claribel Alegría, Manlio Argueta, Roque Dalton, Tirso Canales...