Meshack Asare

Född och uppvuxen i Ghana. Till och från bosatt i London. Han utbildades till konstnär och lärare vid tekniska högskolan i Kumasi och studerade pedagogik och socialantropologi i USA och England.

Lesley Lokko

Lesley Lokko är född 1964 i Skottland. Hon växte upp i Ghana, Västafrika, och studerade i USA och Storbritannien. Hon är arkitekt och redaktör för tidskriften White Papers, Black Marks: Architecture, Race and Culture. 2004 debuterade hon med romanen Lycksökare.

Förlagsreklam

Ama Ata Aidoo

Ama Ata Aidoos far var hövding och hon växte upp under furstliga förhållanden med starka traditioner. Under universitetstiden började hon skrivapublicera sin poesi. Hon har undervisatpå unversitet i USA och Kenya.

Ayi Kwei Armah

Ayi Kwei Armah föddes i Takoradi i Ghana. Han har en samhällsvetenskaplig examen från Harvard och en magisterexamen från Columbia.