Ayi Kwei Armah

* 1939 i Sekondi-Takoradi, Ghana

Ayi Kwei Armah föddes i Takoradi i Ghana. Han har en samhällsvetenskaplig examen från Harvard och en magisterexamen från Columbia. Han har arbetat som översättare för tidskriften Révolution Africaine i Alger, som manusförfattare vid Ghanas television i Accra och som Parisplacerad redaktör och översättare vid tidskriften Jeune Afrique.

Under fem år i början på 1970-talet reste Armah i Östafrika, lärde sig swahili och verkade som lärare i Tanzania. 1976 återfinner vi honom som lärare i skapande litteratur vid The National University of Lesotho.

På 1980-talet återvänder han till USA, nu som lärare vid University of Wisconsin. Han är numera bosatt i byn Popenguine i Senegal. Där har han startat bokförlaget Per Ankh. Han ger aldrig intervjuer och han deltar aldrig vid författarkonferenser och seminarier.

Debutboken The beautyful ones are not yet born (1968) etablerade genast Armah som en av Västafrikas mer betydande författare.

Också i roman nummer två, Fragments (1970), är det materialismen som styr människornas handlingar. Den unge, känslige Baako kommer hem efter fem års studier i USA.

Han är en been-to, hälsas som en hjälte och förväntas ösa västerlandets håvor över sin by och sin familj. Men glansen falnar snabbt när Baako inte kan leva upp till omvärldens förväntningar.

Sliten mellan två världar, hemma i ingen, bryter han slutligen samman.

Med Why are we so blest (1972) betonar Armah ännu starkare än tidigare konflikten mellan inre krav och yttre anpassning. Afrikanen Modin Dofu lämnar Harvard utan att avsluta sina studier för att kämpa för revolutionen i ett nordafrikanskt land. För att visa sitt oberoende tar han avstånd från västerlandet och dess värderingar och han överger sin amerikanska flickvän Aimé då hans passion för henne hotar hans självständighet.

Two thousand seasons (1973) är en episkt svepande roman där Armah låter ett kollektivt vi föra berättelsen genom tusen år, eller tvåtusen årstider, för att berätta först om arabernas, sedan kolonialisternas och neokolonialisternas exploatering av den svarta rasen.

Armahs roman har jämförts med Yambo Ouologuems Le devoir de violence (1968), men den äger inte samma svärta. Armah visar i en vision vägen ut ur förnedringen.

The healers (1978) är en komplex historisk allegorisk roman om kriget mellan ashantifolket och de brittiska imperialisterna 1873-74. Ashantirikets fall blir symbol för Afrikas sönderfall, som inte bara berodde på västvärldens girighet utan också på inre splittring och stridigheter. Armah använder här historien som en guide till framtiden. The healers är namnet på den hemlighetsfulla grupp som valt att leva i nära kontakt med naturen för att samla krafter till att bota och läka samhällets sår. Med Densu, som avstår konungamakten för att verka med dem, pekar boken mot ett möjligt slut på århundraden av exploatering och förtryck

. Armahs sjätte roman Osiris rising: a novel of Africa past, present and future (1995) blev den första titeln hos det egna förlaget Per Ankh.Liksom i romanen KMT: in the house of life: an epistemic novel (2002) söker han finna svaret på dagens afrikanska dilemman genom att söka sig bakåt i historien. I den senare romanen är det den afrikanska kvinnan Lindela som genom hemliga hieroglyfiska texter letar upplysning och botemedel.

Armah har också, tillsammans med Aboubacry Mousa Lam gett ut Hieroglyphics for babies: a drawing and writing manual for preeschoolers, parents and teachers (1997).

Barbro Norström Ridaeus

Artiklar 

För vidareläsning om Armahs författarskap rekommenderas: Critical perspective on Ayi Kwei Armah. Ed. Derek Wright. Washington D.C.: Three Continents Press, 1992. Lorentzon, Leif, "An African focus": a study of Ayi Kwei Armah's narrative Africanization. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1998. (Stockholm studies in history of literature, 37) Diss. Stockholm Univ. Ogede, Ode, Ayi Kwei Armah, radical iconoclast: pitting imaginary worlds against the actual. Athens: Ohio University Press, cop. 2000.

Bibliografi – böcker

The Beautyful Ones Are Not Yet Born (1968)
Modernista 2014; övers. Jan Ristarp
Den namnlöse hjälten i Ayi Kwei Armahs debutroman lever i ett samhälle där korruption hör till vardagen. Han har beslutat sig för att inte utnyttja sin ställning...
The beautyful ones are not yet born (1968)
Legenda 1986; övers. Jan Ristarp
En felstavad inskription på en buss i Ghanas huvudstad Accra har fått ge titeln till Armahs debutroman från 1968: The beautyful ones are not yet born. På ett språk som...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers.
Novell. Förekommer i Halva världens litteratur 1993:2.