De vackra är ännu inte födda

Översättare:
Original: The Beautyful Ones Are Not Yet Born (1968)
Romaner Ghana

Den namnlöse hjälten i Ayi Kwei Armahs debutroman lever i ett samhälle där korruption hör till vardagen. Han har beslutat sig för att inte utnyttja sin ställning som järnvägstjänsteman och ta emot mutor. Men hans integritet möts av idel förakt, från kollegor såväl som från hans egen familj.
Med obeveklig precision åskådliggör Armah den moraliska smutsen i det postkoloniala Ghana. Skönheten i De ännu inte födda [The Beautyful Ones Are Not Yet Born, 1968] förbehålls vad som aldrig rörts av mänsklig hand. Så litet var det hopp författaren såg när boken skrevs, kort efter att Ghanas första självständiga regering störtats av en CIA-stödd militärjunta.

Förlagsinformation

Förord 

Anmärkning 

Tidigare utgåva med titel De ännu inte födda. Legenda, 1968