Fri Press

Bland utgivningen finns mycket poesi men även så vitt skilda ämnen som hembygdshistoria, konst, zenbuddhism, regnskogsfrågor och Beat-poesi.
Fri Press startade sin utgivning i Göteborg år 1969. De tre första utgåvorna var i form av en enkel stencilerad tidskrift som delades ut gratis på gator och bibliotek.
Bland utgivningen märks: Paul Lafargue: Rätten till lättja, Nils Ramhöj: Ur mina ögon, Brutus Östling: Till socialismen kan man komma endast per cykel, Rudi Dutschke: Min långa marsch, Ragnar Enderlein: Kristendomens ursprung, Bo Ranman: Maira non titaiqui - Rädda Regnskogen, New York City Blues, Gryningens och skymningens färger, Han-shan - Kalla Bergets poesi. I september 2007 kom: Dharmagänget möts som är en jubileumsskrift med anledning av att det var 50 år sedan Jack Kerouac fick boken On the Road publicerad. Fri Press senaste satsning är publicering direkt på webben och i början av 2008 kom den första nedladdningsbara romanen; Den Oförstådda Kampen av Joon Svedelius Lindström, senare samma år webbpublicerades en uppsats om Fredfostran i Montessoripedagogiken. Under 2009 blev ett arbete om Japansk konsthistoria webbpublicerat för fri nedladdning och i januari 2010 publicerades en samling japanskinspirerad haikupoesi i bokform. Fri Press är ett av de minsta förlagen, men var först med det nya pocketformatet = böcker i mobilformat.

Fri Press var också det första svenska förlag som erbjudit möjlighet till nedladdning av litteratur direkt från hemsidan. Sedan juni 2010 är det också möjligt att ladda ner korta noveller och andra texter samt bilder och lyrik direkt i mobilen utan kostnad från förlagets hemsida.
Källa: Wikipedia

Läs om förlagets tidiga historia

Utgivna böcker

I Håkan Sandells samling får vi stifta bekantskap med 8 manliga och kvinnliga poeter från skilda kulturer och epoker. Några lever nu, andra är nästan försvunna...