Håkan Sandell

Översatta verk – böcker

I Håkan Sandells samling får vi stifta bekantskap med 8 manliga och kvinnliga poeter från skilda kulturer och epoker. Några lever nu, andra är nästan försvunna...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.