Frihetliga bokgillet

Utgivna böcker

Huasipungo 1950
Jorge Icaza (Huasipungo, 1934)
Icaza skildrar det förtryck som quichuaindianerna utsätts för på en stor lantegendom i ofruktbara delar av Anderna. I hetta såväl som i regn och kyla tvingas de bryta...