Sphinx Bokförlag

Sphinx Bokförlag ger ut prosa och teoretiska texter i surrealismens, absurdismens och den ohejdade tankens anda. Omtumlande metamorfoser, undergångsdömd gotik, karnevalens häcklande humor och tindrande mystik är några av de element som brukar inrymmas mellan pärmarna i förlagets böcker.

En ambition är också att ge ut kvinnliga författare verksamma i dessa traditioner, eftersom de av olika anledningar ofta har fått verka oförtjänt mycket i skymundan.

http://www.sphinxforlag.se/

Utgivna böcker

Amos Tutuola (My Life in the Bush of Ghosts , 1954)
Nigerianske Amos Tutuola (1920-1997) tillhör den afrikanska litteraturens mest inflytelserika författare. Berättaren i hans andra roman Mitt liv i spökenas bush förirrar sig...