Amos Tutuola

* 20 juni 1920 i Abeokuta, Nigeria † 8 juni 1997 i Nigeria

Amos Tutuola föddes i Abeokuta, Nigeria. Vid sju års ålder fick han börja som tjänare åt sin fars vän, herr Monu, som istället för att betala pojken lön sände honom till Frälsningsarméns skola i hemstaden. När herr Monu flyttade till Lagos 1936 hamnade Tutuola i Lagos High School. Tydligen uppstod meningsskiljaktigheter mellan Tutuola och herr Monus hustru, för vid ett besök i hemstaden vägrade han att återvända till Lagos och hänvisade detta sitt beslut till de svåra straff som tillfogats mig av den där kvinnan.

Han fortsatte sin skolgång i Abeokuta, men när Tutuolas far oväntat dog 1939 hade familjen inte längre råd att hålla honom i skolan. I en rörande beskrivning från sin barndom berättar han hur han planterade en mängd majs på sin fars gård. Han hade tänkt att avkastningen skulle betala hans skolgång, men regnet uteblev det året och därmed var Tutuolas skolgång förbi. Han reste till Lagos, bodde hos sin bror och utbildades i smedyrket.

1946 återfinner vi honom som springpojke vid Arbetsmarknadsdepartementet i Lagos. Han levde enligt egen utsago i fattigdom när han en natt fick idén till sin första publicerade bok: The Palm-wine drinkard and his dead palm-wine tapster in the deads town (1952). Inte minst mycket positiv kritik från bl.a. Dylan Thomas gjorde att boken blev en succé i England, och en amerikansk upplaga såg dagens ljus 1953. Hemmavid var man dock mindre benägen att höja Tutuola till skyarna. Han kritiserades för sitt språk, sin brist på bildning, sitt lån av sagor och myter från den muntliga yorubalitteraturen. Med åren har dock kritiken tystnat, mycket tack vare ingripanden från sådana som Achebe och Soyinka, som raskt såg storheten i Tutuolas originella geni. Det finns dock fortfarande kritiker som tror att Tutuolas språkbehandling är ett litterärt stilgrepp istället för resultatet av en ofullständig skolgång.

Tutuolas stil en blandning av Chronschough, Bibeln och Bunyan är hans egen och fungerar därför att den är äkta.

Övriga böcker som skrivits av Tutuola: My life in the bush of ghosts (1954): Berättaren, som är en sjuårig pojke, går vilse i en skog fylld av andar och märkliga städer. I tjugofyra år vandrar han mellan städerna och upplever hårresande äventyr.

Simbi and the satyr of the dark jungle (1955): En sedelärande saga om Simbi, den vackraste flickan i byn, som ger sig av hemifrån trots moderns varningar. Hon upplever fattigdom, lidande och svält innan hon hittar hem igen.

The brave African huntress (1958): En berättelse om den modiga jägarflickans sökande efter sina fyra försvunna bröder.

Feather woman of the jungle (1962): Den gamla yorubahövdingen underhåller folket i sin by med berättelser om Fjäderkvinnan, Flodens Drottning, Diamantgudinnan och Den Hårige Jätten och hans Jättekvinna. Ajaiyi and his inherited poverty (1967):Efter sina föräldrars död beger sig Ajaiyi och hans syster Aina ut i världen. De får hjälp och råd av ett stort antal häxor och trollkarlar.

The witch-herbalist of the remote town (1981): Efter fjorton års tystnad kommer Tutuola med ännu en magisk berättelse. Den Modige Jägaren ger sig iväg för att för sin ofruktsamma hustrus räkning leta reda på den häxa som framställer den örtmedicin som kan bota deras barnlöshet. Efter sex års letande och diverse äventyr träffar han häxan och får sin medicin. På hemvägen blir han svårt törstig och smakar några droppar. Hans hustru dricker resten och blir havande. Men det blir han också.

The wild hunter in the bush of ghosts (1982): Berättelsen skrevs redan 1948 men publicerades först 1982 när den återfanns i gömmorna hos ett Londonförlag som specialiserat sig på fotografiska verk. Med starka influenser från yorubafolkets jägarsagor och yorubahövdingen D.O. Fagunwas skildringar berättas om ett sällsamt skogsäventyr med avstickare till såväl himmel som ett mycket byråkratiskt helvete. Pauper, brawler and slanderer (1987): För 2000 år sedan i staden Laketu förvisas konungens son därför att det är förutspått att han ska drabbas av olycka och elände. Också sonen och dottern till andra och tredje hövdingarna förvisas då de är bråkiga och skvallriga. Berättelsen beskriver deras inbördes förhållande, deras märkliga öden och orsaken till fattigdom, bråk och förtal på jorden.

The village witch doctor & other stories (1990) En samling berättelser där Tutuola med sedvanlig bravur tolkar och omtolkar några av yorubakulturens traditionella fabler och äventyr.

Barbro Norström Ridaeus

Bibliografi – böcker

My Life in the Bush of Ghosts (1954)
Nigerianske Amos Tutuola (1920-1997) tillhör den afrikanska litteraturens mest inflytelserika författare. Berättaren i hans andra roman Mitt liv i spökenas bush förirrar sig...
The palm-wine drinkard, and his dead palm-wine apster in the deads town (1952)
Bakhåll 1996; övers. Karin Alin
Tutuolas mästerverk är den första på engelska skrivna romanen från Västafrika som väckte uppmärksamhet också hos amerikansk och engelsk kritik. F...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.