Studentlitteratur

Utgivna böcker

Sadeq Hedayat (Buf-i-kur, )
Övers. Bo Utas
"Det finns sår i detta liv som liksom spetälska i avskildhet äter och sargar själen." Så inleds Sadeq Hedayats drygt 90 sidor långa novell "Den blinda...