Den förfördas hemlighet : två kvinnor, två sekler, en passion

Den spanske historieläraren Manuel och den sjuttonåriga latinamerikanska Lucía försöker gemensamt lösa mysteriet kring den spanska drottningen Juana "den vansinniga". Var hon i själva verket inte vansinnig, utan offrades hon i den bittra striden om den spanska tronen?

Cambridge

Text kommer.

Adamastors första liv

Berättaren är Adamastor, enligt myten en grekisk titan som den vredgade Zeus förvandlade till Stormudden, en utlöpare på Kaphalvön.

Kreolska riket

Kreolska Riket, denna andra bok av Agualusa på svenska, är en kärleks- och äventyrsroman som binder samman Angola, Portugal och Brasilien under senare delen av 1800-talet, då slavhandeln ännu ej upphört men hetsigt debatterades. I centrum står den vackra Ana Olímpia från Angola.

Korstågen enligt araberna

Kring östra Medelhavstrakten ser man överallt spåren av korsfararna, ruiner av borgar och fort på kullar och berg.